Manuál - návod pro Samsung Monte SliderMobilní telefon Samsung Monte Slider

Návod k obsluze pro Samsung Monte Slider se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung Monte Slider

Ukázka části manuálu pro Samsung Monte Slider velikost návodu 373.30 KB

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte []. Volající uslyší obsazený tón.Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:V režimu Menu vyberte 1.Nastavení → Aplikace→ Volat → Všechny hovory → Automaticky odmítnout.Přejděte doleva nebo doprava na 2.Zapnout.Vyberte 3.Seznam odmítnutí.Stiskněte <4.Volby> → Vytvořit.Zadejte číslo, které chcete odmítat.5.Vyberte 6.Kritéria → možnost.Stiskněte <7.Volby> → Uložit.Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-7.8.Stiskněte <9.Volby> → Uložit.