Manuál - návod pro Samsung M3510 BEATbMobilní telefon Samsung M3510 BEATb

Návod k obsluze pro Samsung M3510 BEATb se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung M3510 BEATb

Ukázka části manuálu pro Samsung M3510 BEATb velikost návodu 1.80 MB

hraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.• Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.• Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.• Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.• Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.•Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a pamět’ové karty.