Manuál - návod pro Samsung LD220

LCDMonitor Samsung LD220

Návod k obsluze pro Samsung LD220 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung LD220

Ukázka části manuálu pro Samsung LD220 velikost návodu 1.80 MB

Nepokládejte přední část výrobku na podlahu.• V opačném případě může dojít k poškození obrazovky monitoru. Instalujte výrobek na dostatečně větrané místo. Zajistěte, aby mezi výrobkem a stěnou zůstala alespoň 10 cm mezera.• V opačném případě může dojít k požáru v důsledku zvýšení Teploty uvnitř výrobku. Zajistěte, aby byly vinylové části obalu mimo dosah dětí.• V opačném případě může dojít k vážnému úrazu (udušení),pokud by si s tímto materiálem děti hrály.