Manuál - návod pro Samsung L170Mobilní telefon Samsung L170

Návod k obsluze pro Samsung L170 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung L170

Ukázka části manuálu pro Samsung L170 velikost návodu 953.37 KB

Během přehrávání použijte následující tlačítka:•Střed: pozastavení nebo pokračování v přehrávání.• Doleva: návrat kpředchozímu souboru. Stisknutím a podržením přejdete zpět v souboru.•Doprava: přeskočení na následující soubor. Stisknutím a podržením přejdete dopředu v souboru.• Nahoru: otevření aktuálního seznamu skladeb.• Hlasitost: upravení hlasitosti.4. Stisknutím [Dolů] přehrávání zastavíte