Manuál - návod pro Samsung 226CWMonitor Samsung 226CW

Návod k obsluze pro Samsung 226CW se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung 226CW

Ukázka části manuálu pro Samsung 226CW velikost návodu 3.61 MB

MENU / ] Otevře menu OSD. Slouží také k ukončení práce s MENU OSD či k návratu do předchozího MENU. [ ] Tímto tlačítkem lze nastavit položky v nabídce.[ ] Aktivuje zvýrazněnou položku MENU. [AUTO] Stisknete-li tlačítko 'AUTO', objeví se obrazovka automatického nastavení(Auto Adjustment), jak je znázorněno na animaci uprostřed.