Manuál - návod pro Samsung 2043BW Silver

LCDMonitor Samsung 2043BW Silver

Návod k obsluze pro Samsung 2043BW Silver se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung 2043BW Silver

Ukázka části manuálu pro Samsung 2043BW Silver velikost návodu 5.23 MB

Pokud se na monitoru zobrazí zpráva „Digital Signature Not Found (Nebyl nalezen digitální podpis)“,postupujte podle následujících kroků.1. V okně „Insert disk (Vložit disketu)“ klepněte na tlačítko „OK“.2. V okně „File Needed (Potřebný soubor)“ klepněte na tlačítko „Browse (Procházet)“.3.Vyberte cestu A:(D:\Driver), klepněte na tlačítko „Open (Otevřít)“ a potom klepněte na tlačítko„OK“.Postup instalace1.Klepněte na tlačítko „Start“, příkaz „Setting (Nastavení)“ a položku „Control Panel (Ovládacípanely)“.2. Poklepejte na ikonu „Display (Zobrazení)“.3. Vyberte kartu „Settings (Nastavení)“ a klepněte na tlačítko „Advanced Properties (Upřesnit)“.4. Klepněte na kartu „Monitor“.Případ 1: Není-li tlačítko „Properties (Vlastnosti)“ aktivní, znamená to, že je váš monitor správněkonfigurován. Ukončete instalac