Manuál - návod pro Ritter Markant01Ritter Markant01

Návod k obsluze pro Ritter Markant01 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Ritter Markant01

Ukázka části manuálu pro Ritter Markant01 velikost návodu 1.67 MB

Kotoučový nůž je velmi ostrý.–Při provozu se v žádném pří-padě nedotýkejte kotoučového nože!–Před čištěním přístroj vypněte, vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky a kotouč pro seříze-ní tloušťky řezu přestavte do polohy „0“.–Kotoučový nůž po vypnutí pohonu ještě určitou dobu dobíhá.