Manuál - návod pro Ritter Markant 05Ritter Markant 05

Návod k obsluze pro Ritter Markant 05 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Ritter Markant 05

Ukázka části manuálu pro Ritter Markant 05 velikost návodu 1.67 MB

Tento přístroj nesmí být používán bez saní pro krájený materiál nebo bez posuvné-ho držáku, pokud se nejedná o použití pro velikost a tvar krájeného materiálu, který je mimo jejich meze.–Před výměnou příslušenství nebo doplňků, které se za pro-vozu pohybují, musíte přístroj vypnout a odpojit ho od napá-jení.–Kotoučový nůž je velmi ostrý.–Při provozu se v žádném pří-padě nedotýkejte kotoučového nože!–Před čištěním přístroj vypněte, vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky a kotouč pro seříze-ní tloušťky řezu přestavte do polohy „0“.–Kotoučový nůž po vypnutí pohonu ještě určitou dobu dobíhá