Manuál - návod pro Ritter E 16Ritter E 16

Návod k obsluze pro Ritter E 16 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Ritter E 16

Ukázka části manuálu pro Ritter E 16 velikost návodu 1.32 MB

Abyste zabránili poranění osob nebo poškození přístroje, bez-podmínečně dodržujte následují-cí bezpečnostní pokyny:–Univerzální kráječ je určen jen pro použití v domácnosti, nikoli pro živnostenské podnikání.–Přístroj nikdy nestavte na horké plochy nebo do blízkosti otevřeného ohně.–Používejte výhradně příslušenství dodané s přístrojem.–Používejte výhradně prodlužovací kabel předpisového prove-dení.–Na kabelu nevytvářejte smyčky. Kabel neovíjejte kolem přístroje.