Manuál - návod pro Rexel Optima 45



Rexel Optima 45

Návod k obsluze pro Rexel Optima 45 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.




Rexel Optima 45

Ukázka části manuálu pro Rexel Optima 45 velikost návodu 5.22 MB

Provoz tohoto stroje je za předpokladu standardního způsobu používání zaručen po dobu pěti let od data zakoupení. V průběhu záruční doby bude společnost Rexel bezplatně provádět opravy stroje nebo podle vlastního uvážení rozhodne o výměně vadného stroje. Při používání svorek Optima® vysoké kvality se záruka vztahuje rovněž na zaklínění. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným zacházením nebo používáním k nevhodným účelům. Bude požadováno předložení dokladu o datu zakoupení. Opravy nebo úpravy provedené osobami, které k tomu nebyly oprávněny, budou mít za následek ztrátu platnosti záruky. Naším cílem je, aby byla zajištěna funkce našich výrobků v souladu s uvedenými specifikacemi. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva, která pro spotřebitele vyplývají z příslušné národní legislativy upravující podmínky prodeje zboží