Manuál - návod pro Remington TF70 TravelRemington TF70 Travel

Návod k obsluze pro Remington TF70 Travel se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Remington TF70 Travel

Ukázka části manuálu pro Remington TF70 Travel velikost návodu 787.53 KB

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. 2 Přístroj nenamáčejte do tekutin; nepoužívejte ho blízko vody ve vaně, umyvadle či jiné nádobě; a nepoužívejte ho venku. 3 UPOZORNĚNÍ: Udržujte přístroj v suchu. 4 Napájecí šňůru a zástrčku chraňte před stykem s horkými povrchy. 5 Zajistěte, aby se napájecí šňůra a zástrčka nenamočily. 6 Žádný přístroj se nesmí nechávat bez dozoru pokud je zapojen do sítě, s výjimkou nabíjení. 7 Nepoužívejte jiné nástavce než ty, které vám dodáme my. 8 Dávejte pozor, aby se kabel nezkroutil či nezauzloval a neomotávejte ho kolem strojku. 9 Přístroj nepoužívejte pokud je poškozen či pokud nefunguje správně. 10 Pokud je přívodní šňůra tohoto přístroje poškozená, okamžitě přestaňte přístroj používat a předejte ho nejbližšímu autorizovanému servisu firmy Remington®, aby vám přístroj opravili či vyměnili za jiný. Vyvarujete se tak možnému nebezpečí. 11 Přístroj nezapojujte ani nevypojujte mokrýma rukama. 12 Přístroj skladujte při teplotě mezi 15°C a 35°C. 13 Pro použití pouze na vousy na tváři. Není určeno k holení vlasů. 14 Tento přístroj není určen pro komerční nebo salónní použití.