Manuál - návod pro Philco PHD 64 SSklokeramická varná deska Philco PHD 64 S

Návod k obsluze pro Philco PHD 64 S se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Philco PHD 64 S

Ukázka části manuálu pro Philco PHD 64 S velikost návodu 3.43 MB

Po prvním zapojení spotřebiče do síťové zásuvky je zámek ovládacího panelu aktivován a světelná kontrolka zámku bude rozsvícena. Pro deaktivaci zámku stiskněte a podržte tlačítko zámku (), dokud světlená kontrolka zámku nezhasne.Stiskněte a podržte hlavní vypínač a všechny displeje plotýnek se rozsvítí. Na displejích se zobrazí hodnota 0.Pokud neprovedete žádnou činnost do 10 sekund, displeje všech plotýnek se zhasnou a pro opětovné zapnutí budete muset znovu stisknout hlavní vypínač.Pro vypnutí spotřebiče stiskněte a podržte hlavní vypínač , dokud displeje nezhasnou.