Manuál - návod pro Pentax MX-1Digitální fotoaparát Pentax MX-1

Návod k obsluze pro Pentax MX-1 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Pentax MX-1

Ukázka části manuálu pro Pentax MX-1 velikost návodu 15.19 MB

Před připojováním nebo odpojováním síťového adaptéru se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý.• Zkontrolujte pevné připojení síťového kabelu a koncovky pro napájení stejnosměrným proudem spojující síťový adaptér s fotoaparátem. Pokud dojde k přerušení spojení během nahrávání na kartu SD nebo do vestavěné paměti, může dojít ke ztrátě dat.• Adaptér střídavého proudu používejte opatrně kvůli riziku úrazu elektrickým proudem.Před použitím adaptéru střídavého proudu si přečtěte „Nabíječka a síťový adaptér“ (str. 2).•Před použitím síťového adaptéru K-AC130 si pročtěte přiložený návod k použití.