Manuál - návod pro Pentax K-7

SRLDigitální fotoaparát Pentax K-7

Návod k obsluze pro Pentax K-7 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Pentax K-7

Ukázka části manuálu pro Pentax K-7 velikost návodu 14.55 MB

Neotvírejte krytku prostoru pro baterii ani ji nevyndávejte, je-li fotoaparát zapnutý.• Nepoužíváte-li fotoaparát delší dobu, baterii vyjměte. Mùže dojít k úniku elektrolytu.• Změní-li se nastavení času i data při založení nové baterie po delší době nepoužívání,řïďte se instrukcemi „Nastavení data i času“ (str.63).• Baterii správně založte. Jestliže vložíte baterii nesprávným způsobem, může dojít k poškození fotoaparátu. Před založením otřete suchou jemnou textilií elektrody baterie.• Buďte opatrní fotoaparát nebo baterie se mùže zahřát při kontinuálním delším použití.