Manuál - návod pro Pentax K-5Digitální fotoaparát Pentax K-5

Návod k obsluze pro Pentax K-5 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Pentax K-5

Ukázka části manuálu pro Pentax K-5 velikost návodu 21.99 MB

Nastavení, které nelze změnit z důvodu aktuálního nastavení fotoaparátu nelze zvolit.• Když je [Stavová obrazovka] (str.310) v menu [R Nastavení 1] nastavená na P (vypnuto), není stavová obrazovka zobrazená. Ovládací panel se zapne nebo vypne každým stisknutím tlačítka M. • Na stavové obrazovce, nastavení se aktuálně mìní nebo zobrazení nápovìdy pro tlačítka, která lze ovládat jsou zobrazené modře (když [Stavová obrazovka] (str.310) v menu [R Nastavení 1] je nastaveno na [Barev. displej1]).• Stavová obrazovka zmizí, jestliže není provedena žádná operace do 30 sekund. Stiskněte tlačítko M pro opětovné zobrazení.• Jestliže nejsou provedeny na ovládacím panelu žádné operace během 30 sekund, objeví se znovu stavová obrazovka.• [9999] je maximální počet snímkù, které lze zobrazit na stavové obrazovce a na ovládacím panelu. I když bude počet snímků, které lze zaznamenat 10,000 nebo více, zobrazí se [9999.