Manuál - návod pro Panasonic Lumix DMC-GF3C

Digitální fotoaparát Panasonic LumixDigitální fotoaparát Panasonic Lumix DMC-GF3C

Návod k obsluze pro Panasonic Lumix DMC-GF3C se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Panasonic Lumix DMC-GF3C

Ukázka části manuálu pro Panasonic Lumix DMC-GF3C velikost návodu 8.09 MB

Při výběru scény [], [] nebo [] fotoaparát automaticky rozpozná tvář osoby a nastaví zaostření a expozici.(Funkce detekce tváří)• Například pokud při použití stativu fotoaparát „usoudí“, že chvění fotoaparátu je minimální ve chvíli, kdy je scénický režim identifi kován jako [], bude čas závěrky delší než za normálních podmínek. Při pořizování snímku dejte pozor, abyste fotoaparátem nepohnuli.• Při nastavení funkce sledování AF bude nastavena optimální scéna pro specifi kovaný objekt.• Při nastavení funkce [ROZEZN. TVÁŘÍ] na [ZAP.] a pokud je detekována tvář, která je podobná již uložené tváři, zobrazí se vpravo nahoře u [], [] a [] indikace [R].• V důsledku níže uvedených podmínek může být pro stejný objekt identifi kována odlišná scéna.– Podmínky objektu: Jas obličeje, velikost objektu, barva objektu, vzdálenost k objektu, kontrast objektu, pohyb objektu – Podmínky záznamu: Soumrak, východ slunce, špatné světelné podmínky, chvění fotoaparátu, použití zoomu• Při pořizování snímku zamýšlené scény doporučujeme, abyste fotografovali v odpovídajícím režimu záznamu