Manuál - návod pro OmniMount ULPC-LOmniMount ULPC-L

Návod k obsluze pro OmniMount ULPC-L se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
OmniMount ULPC-L

Ukázka části manuálu pro OmniMount ULPC-L velikost návodu 5.26 MB

VAROVÁNÍ! NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ OSOB NEBO POŠKOZENÍ ČI ZNIČENÍ MAJETKU. NEŽ ZAČNETE S INSTALACÍ, PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ.  Pokud pokynům nerozumíte nebo máte nějaké připomínky či dotazy, kontaktujte kvalifikovaného instalačního technika. Zákazníci se sídlem v Severní Americe mohou kontaktovat oddělení služeb zákazníkům společnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 nebo na e-mailové adrese info@omnimount.com.  V případě, že jsou produkt nebo nástroje poškozeny nebo chybí, instalaci ani montáž neprovádějte. Potřebujete-li náhradní díly, kontaktujte oddělení péče o zákazníky na čísle 800.668.6848 nebo na e-mailové adrese info@omnimount.com. Zákazníci v zahraničí se musí s žádostí o pomoc obrátit na místního distributora.  Produkty pro připevnění na stěnu: Tento produkt byl navržen pro použití na svislé stěny postavené z dřevěných trámů betonu. Stěna z dřevěných trámů je stěna sestávající z trámů o rozměrech alespoň 5 x 10 cm s rozestupem trámů minimálně 41 cm a maximálně 60 cm, na nichž je upevněno obložení o síle maximálně 13 mm (sádrokartón, laťoví, omítka). V případě vlastní instalace prosím kontaktujte kvalifikovaného montéra. Pro bezpečnou instalaci je třeba, aby stěna, na kterou je produkt připevněn, měla nosnost odpovídající čtyřnásobku hmotnosti celkového zatížení. Pokud tomu tak není, je třeba povrch vyztužit tak, aby tento požadavek splňoval. Instalující osoba je zodpovědná za ověření, zda konstrukce stěny, její povrch a kotvy použité při instalaci bezpečně vydrží celkové zatížení.Tento produkt není určen k nesení televizorů s obrazovkami typu CRT. Nepoužívejte tento produkt pro žádné jiné účely, než pro jaké je určen společností OmniMount.  Tento produkt může obsahovat pohyblivé součásti. Při používání dbejte opatrnosti.  NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ NOSNOST TOHOTO PRODUKTU.