Manuál - návod pro OmniMount OS80TOmniMount OS80T

Návod k obsluze pro OmniMount OS80T se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
OmniMount OS80T

Ukázka části manuálu pro OmniMount OS80T velikost návodu 2.73 MB

Nepokoušejte se nainstalovat nebo skládat tento výrobek, jsou-li výrobek nebo spojovací prvky poškozené nebo pokud chybějí části. V případě, že jsou zapotřebí náhradní součástky nebo spojovací prvky, kontaktujte Oddělení služeb zákazníkům na čísle +1-800-668-6848 nebo e-mailem info@omnimount.com. Mezinárodní zákazníci, kteří potřebují pomoc, by měli kontaktovat prodejce, u kterého si výrobek zakoupili. Dodané spojovací prvky jsou navrženy pro použití na svislé stěny postavené z dřevěných trámků nebo betonu. Stěna z dřevěných trámků je definována jako stěna skládající se z trámků o rozměrech minimálně 2 x 4 palce (51 mm či 2” široké na 102 mm či 4” silné) a ze sádrokartonového obložení maximální tloušťky 16 mm (5/8”). Dodané spojovací prvky nejsou navrženy pro použití na stěny s železnými trámky nebo se škvárobetonovými tvárnicemi. Pokud si nejste jisti konstrukcí stěny, kontaktujte pro radu kvalifikovaného odborníka nebo instalačního technika. Pro bezpečnou instalaci je třeba, aby stěna, na kterou je výrobek připevněn, měla nosnost odpovídající čtyřnásobku hmotnosti celkového zatížení. Pokud tomu tak není, je třeba povrch vyztužit tak, aby tento požadavek splňoval. Instalující osoba je zodpovědná za ověření, zda konstrukce stěny a spojovací prvky použité jakoukoli instalační metodou bezpečně vydrží celkové zatížení