Manuál - návod pro OmniMount OS35FMOmniMount OS35FM

Návod k obsluze pro OmniMount OS35FM se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
OmniMount OS35FM

Ukázka části manuálu pro OmniMount OS35FM velikost návodu 2.37 MB

Dodané spojovací prvky jsou navrženy pro použití na svislé stěny postavené z dřevěných trámků nebo betonu. Stěna z dřevěných trámků je defi nována jako stěna skládající se z trámků o rozměrech minimálně2 x 4 palce (51 mm či 2” široké na 102 mm či 4” silné) a ze sádrokartonového obložení maximální tloušťky 16 mm (5/8”). Dodané spojovací prvky nejsou navrženy pro použití na stěny s železnými trámky nebo se škvárobetonovými tvárnicemi. Pokud si nejste jisti konstrukcí stěny, kontaktujte pro radu kvalifi kovaného odborníka nebo instalačního technika. Pro bezpečnou instalaci je třeba, aby stěna, na kterou je výrobek připevněn, měla nosnost odpovídající čtyřnásobku hmotnosti celkového zatížení. Pokud tomu tak není, je třeba povrch vyztužit tak, aby tento požadavek splňoval. Instalující osoba je zodpovědná za ověření, zda konstrukce stěny a spojovací prvky použité jakoukoli instalační metodou bezpečně vydrží celkové zatížení.