Manuál - návod pro OmniMount OS120TOmniMount OS120T

Návod k obsluze pro OmniMount OS120T se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
OmniMount OS120T

Ukázka části manuálu pro OmniMount OS120T velikost návodu 2.91 MB

Dodané spojovací prvky jsou navrženy pro použití na svislé stěny postavené z dřevěných trámků nebo betonu. Stěna zdřevěných trámků je definována jako stěna skládající se z trámků o rozměrech minimálně 2 x 4 palce (51 mm či 2” široké na 102 mm či 4” silné) aze sádrokartonového obložení maximální tloušťky 16 mm (5/8”). Dodané spojovací prvky nejsou navrženy pro použití na stěny sželeznými trámky nebo se škvárobetonovými tvárnicemi. Pokud si nejste jisti konstrukcí stěny, kontaktujte pro radu kvalifikovaného odborníka nebo instalačního technika. Pro bezpečnou instalaci je třeba, aby stěna, na kterou je výrobek připevněn, měla nosnost odpovídající čtyřnásobku hmotnosti celkového zatížení. Pokud tomu tak není, je třeba povrch vyztužit tak, aby tento požadavek splňoval. Instalující osoba je zodpovědná za ověření, zda konstrukce stěny a spojovací prvky použité jakoukoli instalační metodou bezpečně vydrží celkové zatížení