Manuál - návod pro OmniMount OC40FMOmniMount OC40FM

Návod k obsluze pro OmniMount OC40FM se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
OmniMount OC40FM

Ukázka části manuálu pro OmniMount OC40FM velikost návodu 3.42 MB

Odmítnutí zodpovědnosti – Společnost OmniMount Systems, Inc. zamýšlí udělat tuto příručku přesnou a kompletní. Společnost OmniMount Systems, Inc. ale nezaručuje, že zde obsažené informace zahrnují všechny detaily, podmínky nebo odchylky. Ani neposkytuje na každou možnou eventualitu ve spojitosti s instalací nebo použitím tohoto výrobku . Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez upozornění či jakéhokoli závazku změněny. Společnost OmniMount Systems, Inc. nevydává žádné záruky, vyslovené ani nevyslovené, s ohledem na zde obsažené informace. Společnost OmniMount Systems, Inc. nebere žádnou zodpovědnost za přesnost, úplnost nebo dostatečnost informací obsažených v tomto dokumentu. Nástěnné držáky VAROVÁNÍ: OPOMENUTÍ SI PŘEČÍST, DŮKLADNĚ POROZUMĚT A ŘÍDIT SE VŠEMI INSTRUKCEMI MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ OSOB , POŠKOZENÍ OSOBNÍHO MAJETKU ČI ZRUŠENÍ ZÁRUKY VÝROBCE! Zodpovědností montéra je ujistit se, zda jsou všechny součástky správně smontovány a nainstalovány podle poskytnutých instrukcí. Pokud těmto instrukcím nerozumíte nebo máte dotazy či připomínky, kontaktujte oddělení služeb zákazníkům na čísle +1-800-668-6848 nebo e-mailem info@omnimount.com. Nepokoušejte se nainstalovat nebo skládat tento výrobek, jsou-li výrobek nebo spojovací prvky poškozené nebo pokud chybějí části. V případě, že jsou zapotřebí náhradní součástky nebo spojovací prvky, kontaktujte Oddělení služeb zákazníkům na čísle +1-800-668-6848 nebo e-mailem info@omnimount.com. Mezinárodní zákazníci, kteří potřebují pomoc, by měli kontaktovat prodejce, u kterého si výrobek zakoupili. Dodané spojovací prvky jsou navrženy pro použití na svislé stěny postavené z dřevěných trámků nebo betonu. Stěna z dřevěných trámků je definována jako stěna skládající se z trámků o rozměrech minimálně 2 x 4 palce (51 mm či 2” široké na 102 mm či 4” silné) a ze sádrokartonového obložení maximální tloušťky 16 mm (5/8”). Dodané spojovací prvky nejsou navrženy pro použití na stěny s železnými trámky nebo se škvárobetonovými tvárnicemi. Pokud si nejste jisti konstrukcí stěny, kontaktujte pro radu kvalifikovaného odborníka nebo instalačního technika. Pro bezpečnou instalaci je třeba, aby stěna, na kterou je výrobek připevněn, měla nosnost odpovídající čtyřnásobku hmotnosti celkového zatížení. Pokud tomu tak není, je třeba povrch vyztužit tak, aby tento požadavek splňoval. Instalující osoba je zodpovědná za ověření, zda konstrukce stěny a spojovací prvky použité jakoukoli instalační metodou bezpečně vydrží celkové zatížení.