Manuál - návod pro Nokia N85Mobilní telefon Nokia N85

Návod k obsluze pro Nokia N85 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Nokia N85

Ukázka části manuálu pro Nokia N85 velikost návodu 1.89 MB

Pokud jste připojeni k bezdrátové síti LAN, zobrazípřístroj název přístupového bodu k internetu. Chcete-li pro tento přístupový bod spustit webový prohlížeč,vyberte stav a zvolte možnost Pokrač. v proch.webu. Pro ukončení připojení k bezdrátové síti LANvyberte stav a zvolte možnost Odpojit WLAN.Pokud je vypnuto hledání bezdrátových sítí LANa nejste připojeni k žádné bezdrátové síti, zobrazípřístroj zprávu Skenování WLAN. Chcete-li hledánízapnout a vyhledat dostupné bezdrátové sítě LAN,vyberte stav a stiskněte navigační tlačítko.Pro zahájení hledání dostupných bezdrátových sítí LANvyberte stav a zvolte možnost Hledat WLAN. Provypnutí hledání bezdrátových sítí LAN vyberte stava zvolte možnost Skenování WLAN