Manuál - návod pro Nokia 7510 SupernovaMobilní telefon Nokia 7510 Supernova

Návod k obsluze pro Nokia 7510 Supernova se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Nokia 7510 Supernova

Ukázka části manuálu pro Nokia 7510 Supernova velikost návodu 749.22 KB

Pokud máte s telefonem potíže nebo si nejste jisti, jak má telefon pracovat, přečtěte siuživatelskou příručku. Pokud to nepomůže, vyzkoušejte následující kroky:●Resetujte telefon: vypněte telefon a vyjměte baterii. Po několika sekundách bateriiopět vložte a zapněte telefon.●Obnovte standardní nastavení. Viz „Obnovení standardního nastavení“, s. 38.●Pomocí aplikace Nokia Software Updater (je-li k dispozici) aktualizujte softwaretelefonu. Viz „Aktualizace softwaru“, s. 10.●Navštivte webový server Nokia nebo se obraťte na službu Nokia Care. Viz „PodporaNokia“, s. 11.Pokud dotaz nevyřešíte, obraťte se s dotazem na opravu na místní středisko péče o zákazníky Nokia Care. Před odesláním k opravě telefon vždy zálohujte nebo sizaznamenejte data v telefonu uložená