Manuál - návod pro Nokia 7210 SupernovaMobilní telefon Nokia 7210 Supernova

Návod k obsluze pro Nokia 7210 Supernova se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Nokia 7210 Supernova

Ukázka části manuálu pro Nokia 7210 Supernova velikost návodu 610.00 KB

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služebzajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tytofunkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste předpoužitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelemslužeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsobzpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použitísíťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky aslužby závislé na určitém jazyku.Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některéfunkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkcenezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dáleprovedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a vikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.