Manuál - návod pro Nokia 6600 foldMobilní telefon Nokia 6600 fold

Návod k obsluze pro Nokia 6600 fold se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Nokia 6600 fold

Ukázka části manuálu pro Nokia 6600 fold velikost návodu 990.34 KB

Bezpeènostní kód (5-10 číslic) vám pomáhá chránit váš telefon před neoprávněným použitím. Mùžete vytvořit a změnit kód a nastavit telefon, aby jej vyžadoval. Poznamenejte si kód na důvěrné a bezpečné místo, samostatnì od telefonu. Pokud zapomenete kód a telefon je zamknutý, bude váš telefon potřebovat servisní zásah, což mùže zpùsobit dodatečné výdaje. Více informací získáte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce telefonu