Manuál - návod pro Nokia 61251Mobilní telefon Nokia 61251

Návod k obsluze pro Nokia 61251 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Nokia 61251

Ukázka části manuálu pro Nokia 61251 velikost návodu 958.56 KB

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text Buzení! spolu s přesným časem. K tomu dojde i v případě,že je telefon vypnutý. Abyste ukončili buzení, zvolte Stop. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li Dospat, vyzvánění se přeruší na dobu nastavenou v menu. Prodleva opětovn. buzení a poté se opět obnoví.Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li Stop, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte Ne pro vypnutí přístroje nebo Ano pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko Ano nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.