Manuál - návod pro Nokia 5320 XpressMusicMobilní telefon Nokia 5320 XpressMusic

Návod k obsluze pro Nokia 5320 XpressMusic se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Nokia 5320 XpressMusic

Ukázka části manuálu pro Nokia 5320 XpressMusic velikost návodu 729.76 KB

Používejte pouze kompatibilní karty microSD a microSDHC schválené společností Nokia pro použití s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia používá schválené odvìtvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě. Dùležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v prùběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě. Paměťové karty uchovávejte mimo dosah malých dětí. Pomocí pamìťové karty mù¾ete roz¹íøit kapacitu pamìti pøístroje. Pamì»ovou kartu mùžete vkládat a vyjímat bez vypnutí přístroje