Manuál - návod pro Nokia 5000Mobilní telefon Nokia 5000

Návod k obsluze pro Nokia 5000 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Nokia 5000

Ukázka části manuálu pro Nokia 5000 velikost návodu 397.72 KB

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: multimediální zprávy (MMS), e-mailová aplikace, rychlé zasílání zpráv . Použití jedné nebo několikatěchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť.Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na displeji přístroje zobrazit zpráva,že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé informace nebo záznamy uložené ve funkcích používajících sdílenou paměť