Manuál - návod pro Nokia 3600 slideMobilní telefon Nokia 3600 slide

Návod k obsluze pro Nokia 3600 slide se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Nokia 3600 slide

Ukázka části manuálu pro Nokia 3600 slide velikost návodu 581.69 KB

Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází kpřístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu ipřístroj a může dojít k poškození dat na kartě.Paměťovou kartu můžete vyjmout nebo vyměnit v průběhu používání telefonu, anižbyste museli přístroj vypnout.1. Ověřte, že žádná aplikace právě nepřistupuje k paměťové kartě.2. Sejměte zadní kryt.3. Lehkým zatlačením na paměťovou kartu uvolněte zámek a vyjměte kartu.4. Vraťte zadní kryt na místo