Manuál - návod pro Nokia 2323 classicMobilní telefon Nokia 2323 classic

Návod k obsluze pro Nokia 2323 classic se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Nokia 2323 classic

Ukázka části manuálu pro Nokia 2323 classic velikost návodu 331.67 KB

Zámek klávesnice Chcete-li zabránit následkům nechtěného stisknutí tlačítek, zvolte Menu a poté do 3,5 sekundy stiskněte *. Tím dojde k zamknutí klávesnice. Pro odemknutí klávesnice zvolte Uvolnit a poté do 1,5 sekundy stiskněte *. Pokud je bezpečnostní ochrana keyguard zapnuta, zadejte po vyzvání bezpečnostní kód. Chcete-li nastavit, aby se klávesnice zamknula automaticky po nastavené prodlevě, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Automatický zámek kláves > Zapnuto. Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte klávesu Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne. I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Funkce bez SIM karty Některé funkce telefonu lze používat bez vložené karty SIM, například funkce organizéru a hry. Některé funkce se v menu zobrazí nevysvícené a není možné je používat. Aplikace spuštěné na pozadí Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.