Manuál - návod pro Nokia 1680 classic



Mobilní telefon Nokia 1680 classic

Návod k obsluze pro Nokia 1680 classic se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.




Nokia 1680 classic

Ukázka části manuálu pro Nokia 1680 classic velikost návodu 428.23 KB

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly býtvytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, kterénejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny.Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví ktěmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnostza jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů,ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokianeposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran.