Manuál - návod pro Nikon COOLPIX P7100Digitální fotoaparát Nikon COOLPIX P7100

Návod k obsluze pro Nikon COOLPIX P7100 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Nikon COOLPIX P7100

Ukázka části manuálu pro Nikon COOLPIX P7100 velikost návodu 18.84 MB

Jsou k dispozici, pokud je volič expozičních režimů v poloze A, B, C, D, E, F nebo N. Závěrka neklapne, pokud není objekt zaostřený a nerozsvítí se kontrolka automatického zaostřování/přístupu.2 Pomocí zobrazeného histogramu nebo pomocí blikajícího displeje lze pro každou úroveň jasu zkontrolovat ztrátu detailů kontrastu na světlých a tmavých místech. Jsou zde uvedeny pokyny, jak upravit jas snímku pomocí funkcí, jako je korekce expozice. Pokud je kontrolované rozložení jasu vybráno pomocí tlačítek otočného multifunkčního voliče J nebo K, plocha obrazu, která odpovídá vybranému jasu, bliká.3 Histogram je sloupcový graf, který ukazuje rozložení jasu na snímku. Vodorovná osa odpovídá jasu pixelu s tmavými odstíny vlevo a světlými odstíny vpravo. Svislá osa udává počet pixelů.4 Zobrazené provozní informace zahrnují následující: expoziční režim A, B, C nebo D, čas závěrky, hodnota clony, kvalita obrazu, velikost obrazu, citlivost ISO, vyvážení bílé, korekce expozice, optimalizace snímků COOLPIX Picture Control a číslo aktuálního snímku/celkový počet snímků.Symbol A se zobrazí v případě, že je vybrán expoziční režim A, y, u, O nebo A