Manuál - návod pro Nikon COOLPIX P500Digitální fotoaparát Nikon COOLPIX P500

Návod k obsluze pro Nikon COOLPIX P500 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Nikon COOLPIX P500

Ukázka části manuálu pro Nikon COOLPIX P500 velikost návodu 16.30 MB

Úvod O tomto návodu.Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX P500. Tento návod k obsluze je prostředkem, jehož úkolem je pomoci vám k radostným chvílím při pořizování snímků s digitálním fotoaparátem Nikon. Před započetím práce s fotoaparátem si návod důkladně přečtěte a uložte jej na místo dostupné všem potenciálním uživatelům přístroje.Symboly a konvence.Pro snazší nalezení potřebných informací jsou použity následující symboly a konvence:Konvence•Paměť ové karty Secure Digital (SD), SDHC a SDXC jsou v návodu uváděny jako „paměť ové karty“.•Nastavení fotoaparátu v době jeho zakoupení jsou uváděna jako „výchozí nastavení“.•Názvy položek menu, zobrazené na monitoru fotoaparátu a názvy tlačítek nebo hlášení, zobrazené na monitoru počítače, se objeví tučně.Příklady indikací na monitoru.V tomto návodě jsou snímky někdy na monitoru vynechány a hledáček zobrazí vzorky, aby mohly být indikátory monitoru zobrazeny jasněji.Ilustrační kresby a indikace na monitoru.Vyobrazení grafických a textových informací fotoaparátu uváděná v tomto návodu se mohou lišit od aktuálních indikací fotoaparátu.