Manuál - návod pro Mora KS 957 MW1Kombinovaný sporák Mora KS 957 MW1

Návod k obsluze pro Mora KS 957 MW1 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Mora KS 957 MW1

Ukázka části manuálu pro Mora KS 957 MW1 velikost návodu 1.11 MB

Tento spotřebič není připojen na zařízení pro odvádění spalin. Spotřebič musí být instalován a připojen podle platných montážních předpisů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat příslušným požadavkům ustanoveným na větrání místnosti.Zkontrolujte, zda údaje uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím Vaší rozvodné sítě, druhem a tlaku plynu.Výrobek je zkompletován a seřízen na zemní plyn G 20 (20 mbar).Instalaci, veškeré opravy, úpravy a zásahy do spotřebiče musí provést vždy jen oprávněná osoba k této činnosti odborně způsobilá (viz Záruční podmínky)