Manuál - návod pro Mora KS-957 M1Kombinovaný sporák Mora KS-957 M1

Návod k obsluze pro Mora KS-957 M1 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Mora KS-957 M1

Ukázka části manuálu pro Mora KS-957 M1 velikost návodu 1.11 MB

Tento spotřebič není připojen na zařízení pro odvádění spalin. Spotřebič musí být instalován a připojen podle platných montážních předpisů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat příslušným požadavkům ustanoveným na větrání místnosti.Zkontrolujte, zda údaje uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím Vaší rozvodné sítě, druhem a tlaku plynu.Výrobek je zkompletován a seřízen na zemní plyn G 20 (20 mbar).Instalaci, veškeré opravy, úpravy a zásahy do spotřebiče musí provést vždy jen oprávněná osoba k této činnosti odborně způsobilá (viz Záruční podmínky)