Manuál - návod pro Mora ES 823MELEKTRICKÝ SPORÁK Mora ES 823M

Návod k obsluze pro Mora ES 823M se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Mora ES 823M

Ukázka části manuálu pro Mora ES 823M velikost návodu 1.42 MB

Před použitím je nutno ze sporáku odstranit všechen obalový materiál. Různé části a komponenty obalu jsou recyklovatelné. Nakládejte s nimi dle platných předpisů a národních vyhlášek. Před použitím je nutno sporák (včetně trouby) a příslušenství vyčistit. Po vysušení vyčištěných povrchů zapněte hlavní vypínač a proveďte činnosti dle dalších pokynů. Upozorňujeme, že není dovoleno čistit a demontovat jiné části sporáku, než je uvedeno v kapitole čištění. VARNÉ PLOTNY Knoflíky varných ploten nastavte na polohu „6” a ponechte je zapnuty po dobu 5 minut bez použití nádob. TROUBA Knoflík přepínače funkcí trouby přepněte do funkce „horní a dolní topné těleso”. Na termostatu nastavte 250 °C a troubu nechte v činnosti při zavřených dvířkách po dobu 1 hodiny. Zajistěte řádné větrání místnosti. Tímto procesem dojde k odstranění konzervace a pachů trouby před prvním pečením.