Manuál - návod pro Mora CS 623 MWELEKTRICKÝ SPORÁK Mora CS 623 MW

Návod k obsluze pro Mora CS 623 MW se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Mora CS 623 MW

Ukázka části manuálu pro Mora CS 623 MW velikost návodu 1.16 MB

Elektrický sporák je konstrukčně řešen pro připojení na zásuvku 230 V / 16 A. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé funkce sporáku upraveny následovně: Vaření je moţné provádět samostatně (bez pouţití pečící trouby), na všech třech varných zónách, přičemţ pravá zadní varná zóna má omezený příkon a slouţí především k vaření menšího mnoţství potravin a k udrţování teploty vařených potravin. Při pouţití pečící trouby je moţné vařit na pravé přední varné zóně. POZNÁMKA Kontrolní svítidlo zapnutého stavu spotřebiče na ovládacím panelu svítí podobu zapnutí kterékoliv varné zóny. To platí i v případě, ţe zapnutá pečící trouba vyřadí z provozu levou přední a pravou zadní varnou zónu a tyto varné zóny nejsou ovládacím knoflíkem vypnuty.