Manuál - návod pro Makita HW102Makita HW102

Návod k obsluze pro Makita HW102 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Makita HW102

Ukázka části manuálu pro Makita HW102 velikost návodu 7.66 MB

Tento přístroj byl zkonstruován pro jednotlivé čištění vozidel, strojů, lodí, zdiva, atd. za účelem odstranění ulpěných nečistot pomocí čisté vody a biologicky odbouratelných chemických čisticích prostředků. Motor vozidel je možné čistit pouze v případě, že je znečištěná voda zlikvidována podle platných předpisů. - Teplota přiváděné vody: viz typový štítek přístroje. - Tlak na přívodu vody: min. 0,1 MPa-max. 1 MPa. - Provozní teplota okolí: nad 0° C. Přístroj splňuje požadavky normy EN 60335-2-79/A1. 4.2 Obsluha Symbol na předním krytu vyjadřuje předpokládanou obsluhu přístroje (profesionální nebo neprofesionální). 4.3 Nesprávné použití Použití nekvalifikovanou osobou nebo osobou, která si nepřečetla nebo nepochopila pokyny v příručce, je zakázáno. Použití hořlavých, výbušných nebo jedovatých kapalin v přístroji je zakázáno. Použití přístroje v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí je zakázáno. Použití neoriginálních náhradních součástí a jakýchkoliv jiných náhradních součástí, které nejsou výslovně určeny pro dotyčný model přístroje, je zakázáno. Všechny modifikace přístroje jsou zakázány. Jakékoliv změny provedené na zařízení povedou k tomu, že Prohlášení o shodě nebude platné a zprostí výrobce veškeré občanskoprávní i trestní zodpovědnosti.