Manuál - návod pro Linksys X3500Linksys X3500

Návod k obsluze pro Linksys X3500 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Linksys X3500

Ukázka části manuálu pro Linksys X3500 velikost návodu 50.84 MB

Ethernet—Pokud kontrolka LED nepřerušovaně svítí, je modem a směrovač přes tento port úspěšně připojen k zařízení. Wi-Fi Protected Setup™—Kontrolka LED bliká pomalu, pokud funkce Wi-Fi Protected Setup™ navazuje spojení, a bliká rychle, pokud došlo k chybě. Kontrolka LED nesvítí, pokud je funkce Wi-Fi Protected Setup™ neaktivní. Bezdrátová síť—Rozsvítí se, jakmile je aktivována funkce bezdrátového připojení. Bliká v  okamžiku, kdy modem a směrovač aktivně přijímá nebo odesílá data po síti. WAN—Rozsvítí se zeleně, jakmile je modem a  směrovač připojen přímo k  lince ADSL. Rozsvítí se modře, je-li modem a směrovač nastaven pouze jako směrovač a je připojen k internetu prostřednictvím zvláštního modemu. Internet—Rozsvítí se zeleně, jakmile modem a  směrovač naváže připojení k  internetu. Bliká zeleně, pokud modem a směrovač navazuje připojení k internetu. Rozsvítí se červeně, jakmile modem a směrovač nemůže získat adresu IP. Napájení—Rozsvítí se zeleně, jakmile modem a  směrovač zapnete. V  autodiagnostickém režimu (při každém spuštění) kontrolka LED modemu a směrovače bliká. Jakmile je diagnostika dokončena, kontrolka LED začne nepřerušovaně svítit.