Manuál - návod pro Linksys RE2000Linksys RE2000

Návod k obsluze pro Linksys RE2000 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Linksys RE2000

Ukázka části manuálu pro Linksys RE2000 velikost návodu 16.96 MB

Napájení Když je rozšiřovač zapnutý, vynulovaný na výchozí tovární nastavení nebo aktualizuje svůj firmware, kontrolka pomalu bliká (přibližně každé tři sekundy). Když je rozšiřovač připraven k  použití, kontrolka trvale svítí. V  případě chyby kontrolka rychle bliká (přibližně každou sekundu). Odpojte rozšiřovač od elektrické sítě, počkejte dvě sekundy a znovu jej připojte.