Manuál - návod pro Linksys RE1000Linksys RE1000

Návod k obsluze pro Linksys RE1000 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Linksys RE1000

Ukázka části manuálu pro Linksys RE1000 velikost návodu 20.67 MB

Kontrolka označuje stav napájení a funkce Wi--Fi Protected Setup. Pokud máte klientská zařízení, například bezdrátové tiskárny, která podporují funkci Wi-Fi Protected Setup, pak tuto funkci můžete po úvodní instalaci využít k automatické konfiguraci bezdrátového zabezpečení vaší bezdrátové sítě.Napájení Když je rozšiřovač zapnutý, vynulovaný na výchozí tovární nastavení nebo aktualizuje svůj firmware, kontrolka pomalu bliká (přibližně každé tři sekundy). Když je rozšiřovač připraven k použití, kontrolka trvale svítí. V případě chyby kontrolka rychle bliká (přibližně každou sekundu). Odpojte rozšiřovač od elektrické sítě, počkejte dvě sekundy a znovu jej připojte.Wi-FiProtectedSetup Když je aktivní proces funkce Wi-Fi Protected Setup, kontrolka pomalu bliká (přibližně každé dvě sekundy) po dobu dvou minut. Když je funkce Wi-Fi Protected Setup úspěšná, kontrolka trvale svítí. V případě chyby kontrolka rychle bliká (přibližně každou seku