Manuál - návod pro LG F84A8TDA1LG F84A8TDA1

Návod k obsluze pro LG F84A8TDA1 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
LG F84A8TDA1

Ukázka části manuálu pro LG F84A8TDA1 velikost návodu 15.84 MB

POKYNY K UZEMNĚNÍ Tato pračka musí být uzemněna. V případě závady nebo selhání činnosti uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že umožní projít el. proud cestou nejmenšího odporu.Tato pračka je vybavena sítovou šňůrou s ochranným uzemňovacím vodičem a vidlicí s ochranným kolíkem. Vidlice se může zasouvat pouze do odborně instalované uzemněné zásuvky odpovídající všem místním předpisům a nařízením.•Nepoužívejte žádné rozdvojky, ,,tzv. zlodějky” a jiné typy sítových rozbočovačů, které nejsou uzemněny, nebo jakkoliv uzemnění.•Nejste-li si jisti, Ïe máte zásuvky správně uzemněné, porad’te se v odborné elektrotechnické instalační firmě.