Manuál - návod pro Lavor XTR 1007Lavor XTR 1007

Návod k obsluze pro Lavor XTR 1007 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Lavor XTR 1007

Ukázka části manuálu pro Lavor XTR 1007 velikost návodu 3.44 MB

- Napojte vysokotlakou hadici na výstupní nátrubek čerpadla (OUTLET). Objímku vysokotlaké hadice je třeba nasadit na doraz a poté ručně zašroubovat bez použití nástrojů. - Vysokotlakou hadici s použitím připojte k pistoli. - Úplně otevřete vodovodní kohoutek. Teplota vody musí být bezpodmínečně nižší než 40 °C DŮLEŽITÉ: K napájení vodního čističe musí být použita čistá voda, aby nedošlo k jeho poškození. - Odblokujte bezpečnostní pojistku pistole a nechte kohoutek stisknutý tak, aby vytekla voda, a to až do té doby, než dojde k vytlačení vzduchu. - Do pistole zasuňte trubici. - Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Stlačením kohoutku pistole přístroj spusťte a zároveň uveďte hlavní přepínač do polohy „ON“ ( I ).