Manuál - návod pro Lavor STM 160Lavor STM 160

Návod k obsluze pro Lavor STM 160 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Lavor STM 160

Ukázka části manuálu pro Lavor STM 160 velikost návodu 3.75 MB

•POZOR: 05a - Nepoužívat tento spotřebič v blízkosti osob, anebo tyto osoby musejí použí- vat ochranný oděv. 05b - v průběhu práce zamezte přítomnosti osob nebo zvířat v okruhu 5 metrů. 05c- pracujte vždy v odpovídajícím ochranném oděvu. Nebezpečí nenadálého pohybu materálu způsobeného proudem vody pod tlakem. 05d-nedotýkejte se nikdy elektrické zásuvky mokrýma rukama nebo s bosýma nohama. 05e- noste eventuelně ochranné brýle a boty s gumovou podrážkou. •06POZOR: Proud vody z trysky se nesmí nasměrovat na mechanické části, ošetřené mazacím tukem. Tuk by se totiž mohl pod tlakem vody rozštřiknout po zemi. Při čištění pneumatik a jejich vzdušných ventilů se musí dodržovat minimální vzdálenost 30 cm; v opačném případě by je proud vody pod vysokým tlakem mohl poškodit. Vyblednutí pneumatiky je prvním znamením jejího poškození. Poškozené pneumatiky a jejich vzdušné ventily jsou životu nebezpečné