Manuál - návod pro Lavor Rio 1108Lavor Rio 1108

Návod k obsluze pro Lavor Rio 1108 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Lavor Rio 1108

Ukázka části manuálu pro Lavor Rio 1108 velikost návodu 3.44 MB

Napojte vysokotlakou hadici na výstupní nátrubek čerpadla (OUTLET). Objímku vysokotlaké hadice je třeba nasadit na doraz a poté ručně zašroubovat bez použití nástrojů. - Vysokotlakou hadici s použitím připojte k pistoli. - Úplně otevřete vodovodní kohoutek. Teplota vody musí být bezpodmínečně nižší než 40 °C DŮLEŽITÉ: K napájení vodního čističe musí být použita čistá voda, aby nedošlo k jeho poškození. - Odblokujte bezpečnostní pojistku pistole a nechte kohoutek stisknutý tak, aby vytekla voda, a to až do té doby, než dojde k vytlačení vzduchu. - Do pistole zasuňte trubici. - Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Stlačením kohoutku pistole přístroj spusťte a zároveň uveďte hlavní přepínač do polohy „ON“ ( I ).