Manuál - návod pro Lavor Advanced 1108Lavor Advanced 1108

Návod k obsluze pro Lavor Advanced 1108 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Lavor Advanced 1108

Ukázka části manuálu pro Lavor Advanced 1108 velikost návodu 3.17 MB

NAPLNĚNÍ Naplňte nádržku palivem uvedeným na štítku s technickými údaji. Dbejte na to, aby se nádržka během fungování přístroje nevyprázdnila a nepoškodila palivové čerpadlo. •POZOR: Použití nevhodného paliva může být nebezpečné. Naplňte nádržku na čisticí prostředek doporučeným produktem vhodným k čisticímu úkonu, který hodláte provést . •POZOR: Použijte pouze kapalné čisticí prostředky, je přísně zakázáno používat kyselé či velmi zásadité prostředky. Doporučujeme použít naše produkty, které byly speciálně vyvinuty pro použití ve vodních čističích.