Manuál - návod pro Karcher K7 Premium Full ControlKarcher K7 Premium Full Control

Návod k obsluze pro Karcher K7 Premium Full Control se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Karcher K7 Premium Full Control

Ukázka části manuálu pro Karcher K7 Premium Full Control velikost návodu 4.75 MB

Přístroj postavte na rovné ploše. Ilustrace  Zezadu skrz průchodku zasuňte vysokotlakou hadici. Ilustrace  Zasuňte vysokotlakou hadici do ruční stříkací pistole tak, aby slyšitelně zaskočila. Upozornění: Dbejte na správné seřízení připojovací matice. Prověřte bezpečné spojení tahem za vysokotlakou hadici.  Vysokotlakou hadici odviňte zcela z hadicového bubnu.  Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. POZOR Maximální přípustná impedance sítě v bodě připojení elektřiny (viz Technická data) nesmí být překročena. Nebudete-li jisti impedancí sítě ve Vašem bodě připojení, kontaktujte prosím Vašeho dodavatele elektřiny. Hodnoty připojení viz typový štítek, resp. Technické údaje. POZOR Nečistoty ve vodě mohou poškodit vysokotlaké čerpadlo a příslušenství. Na ochranu doporučujeme použití vodního filtru KÄRCHER (zvláštní příslušenství, obj. číslo 4.730-059). Dbejte pokynů příslušné místní organizace zajišťující zásobování vodou. POZOR Hadicové armatury z kovu včetně zajištění proti prosaku Aquastop mohou být příčinou poškození čerpadla! Používejte prosím hadici spojky z plastu nebo hadicovou spojku KÄRCHER z mosazi. Ilustrace  Spojku našroubujte na vodovodní přípojku zařízení.  Nasaďte hadici přívodu vody na spojku u vodovodní přípojky.  Vodní hadici připojte k vodovodní síti.  Zcela otevřete vodovodní kohoutek.