Manuál - návod pro Karcher K7 CompactKarcher K7 Compact

Návod k obsluze pro Karcher K7 Compact se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Karcher K7 Compact

Ukázka části manuálu pro Karcher K7 Compact velikost návodu 4.70 MB

Veškeré části přístroje, kterými je veden el. proud, musí být chráněny před stříkající vodou.  Síťová zástrčka a spojka prodlužovací- ho vedení musejí být vodotěsné a nesmějí ležet ve vodě. Spojka nesmí dále leže na podlaze. Doporučujeme použí- vat kabelové bubny, které zaručují, že se zásuvky nacházejí nejméně 60 mm nad zemí.  Dbejte na to, aby nedošlo k poručení nebo poškození síťového či prodlužovacího kabelu následkem přejetí, skřípnutí, tahání nebo následkem podobných činností. Síťové vedení chraňte před žárem, olejem a ostrými hranami. Upozornění  Přístroj zapojujte pouze k přípojkám se střídavým proudem. Napětí musí být shodné s údaji o napětí na typovém štítku přístroje.  Přístroj smí být zapojen jen k takové el. přípojce, která byla zabudována odborným elektrikářem v souladu s normou IEC 60364.  Nevhodná elektrická prodlužovací vedení mohou být nebezpečná. V otevřených prostorách používejte jen taková elektrická prodlužovací vedení, která jsou k tomuto účelu schválena a odpovídajícím způsobem označena a mají dostatečný průřez: 1 - 10 m: 1,5 mm2; 10 - 30 m: 2,5 mm2  Prodlužovací vedení vždy kompletně odmotejte z kabelového bubnu.  Z bezpečnostních důvodů zásadně doporučujeme provozovat zařízení přes ochranný spínač proti zbytkovému proudu (max. 30 mA).