Manuál - návod pro Karcher K5 CompactKarcher K5 Compact

Návod k obsluze pro Karcher K5 Compact se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Karcher K5 Compact

Ukázka části manuálu pro Karcher K5 Compact velikost návodu 4.39 MB

Veškeré části přístroje, kterými je veden el. proud, musí být chráněny před stříkající vodou.  Síťová zástrčka a spojka prodlužovací- ho vedení musejí být vodotěsné a nesmějí ležet ve vodě. Spojka nesmí dále leže na podlaze. Doporučujeme použí- vat kabelové bubny, které zaručují, že se zásuvky nacházejí nejméně 60 mm nad zemí.  Dbejte na to, aby nedošlo k poručení nebo poškození síťového či prodlužovacího kabelu následkem přejetí, skřípnutí, tahání nebo následkem podobných činností. Síťové vedení chraňte před žárem, olejem a ostrými hranami.