Manuál - návod pro Karcher K3Karcher K3

Návod k obsluze pro Karcher K3 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Karcher K3

Ukázka části manuálu pro Karcher K3 velikost návodu 3.56 MB

Před uvedením do provozu namontujte díly volně přilo- žené k zařízení. Ilustrace najdete na rozkládací stránce! Ilustrace  Zatlačte kola do úchytů.  Zajistěte kola pomocí přiložených zátek. Dbejte na směr umístění zátky! Ilustrace  Nasaďte přepravní rukojeť a přišroubujte ji. Ilustrace  Spojku našroubujte na vodovodní přípojku zařízení. Ilustrace  Přišroubujte rychlopřípojku vysokotlaké hadice na přípojku vysokého tlaku. Ilustrace  Zasuňte vysokotlakou hadici do ruční stříkací pistole tak, aby slyšitelně zaskočila. Upozornění: Dbejte na správné seřízení připojovací matice.  Prověřte bezpečné spojení tahem za vysokotlakou hadici.  Přístroj postavte na rovné ploše. Ilustrace  Zasuňte vysokotlakou hadici do rychlopřípojky tak, aby slyšitelně zaskočila. Upozornění: Dbejte na správné seřízení připojovací matice. Prověřte bezpečné spojení tahem za vysokotlakou hadici.  Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. Hodnoty připojení viz typový štítek, resp. Technické údaje. Dbejte pokynů příslušné místní organizace zajišťující zásobování vodou. POZOR Nečistoty ve vodě mohou poškodit vysokotlaké čerpadlo a příslušenství. Na ochranu doporučujeme použití vodního filtru KÄRCHER (zvláštní příslušenství, obj. číslo 4.730-059).  Nasaďte hadici přívodu vody na spojku u vodovodní přípojky.  Vodní hadici připojte k vodovodní síti.  Zcela otevřete vodovodní kohoutek